HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

containerpark

Elke particulier kan - uitgezonderd voor KGA (Klein Gevaarlijk Afval) en restgrofvuil - gebruik maken van alle door IGEMO uitgebate containerparken.

Met vragen kan u tijdens de kantooruren terecht bij IVAREM (015/28.77.50).

Je kan ook hier meer informatie vinden: www.ivarem.be

 

Ligging

Containerpark Mechelen I:

     Hanswijk De Bercht 1

     2800 Mechelen

     Tel: 015/41.04.58

Containerpark Mechelen II:

     Blarenberglaan

     2800 Mechelen

     Tel: 015/27.30.89

 

Openingsuren

Maandag Gesloten 12u30 - 18u00
Dinsdag 9u00 18u00
Woensdag 9u00 18u00
Donderdag Gesloten Gesloten
Vrijdag 9u00 18u00
Zaterdag 9u00 15u00
Zondag Gesloten Gesloten

 

De containerparken zijn gesloten op:

 

Toegangsbadge

De particulier die toegang wil verkrijgen tot het containerpark moet over een toegangsbadge beschikken, waarmee de slagboom aan de ingang wordt bediend en zijn bezoek wordt gerigistreerd.
Deze badge wordt door middel van een aanvraagformulier aangevraagd op het containerpark in de gemeente waar u woont. Deze formulieren kan u verkrijgen op het containerpark. U overhandigt het ingevulde formulier met u identiteitskaart aan de containerparktoezichter.
De eerste toegangsbadge - per gezin- is gratis. Bij verlies, beschadiging, e.d van een badge of in het geval van een bijkomende badge voor eenzelfde gezin worden 2 jetons per badge aangerekend. In Mechelen zijn de niuewe badges enkel verkrijbaar op het containerpark aan de Blarenberglaan.
De particulier kan 2 keer per dag afvalstoffen naar het containerpark brengen. Indien de particulier zich meer dan 2 keer per dag aanmeldt op het park, zal de automatische slagboom gesloten blijven.
De particulier kan dagelijks maximum 500 kg of 2 m³ afvalstoffen naar het containerpark brengen.
voor de volgende afvalstoffen gelden bijzondere bepalingen :

 

Betaalwijze

Klik hier voor meer informatie over de betaalwijze.