HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

Verre geschiedenis

De geschiedenis van Heffen gaat terug tot de prehistorie. Er kan met zekerheid gezegd worden dat ook Heffen zeer oude woonkernen heeft gekend reeds van neolitische en gallo-romeinse tijden, net zoals trouwens de omliggende dorpen als Leest, Hombeek, Battel en Rumst.
Dit wordt aangetoond door vondsten in Hooiendonk, waar men op een belangrijke nederzetting uit de Ijzertijd stootte. Hier werd een heel arsenaal aan scherven gevonden, een 20-tal vuursteenfragmenten en zwarte silex-krabbers die gebruikt werden bij het bewerken van dierenhuiden. Verder nog spin-schijfjes, fragmenten van weefgewichten en stukken van slijp- en wetstenen. Ook fragmenten van huttenleem waarmee de wanden van de hutten en graanschuren bestreken werden.

Dat er in de Heffense bodem nog meer bewijzen uit de prehistorie en de Romeinse bezettingsperiode verborgen zitten, mogen we met zekerheid aannemen.