HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

De dorpspolitiek

In 1879 hebben we in België, dus ook in Heffen, de schoolstrijd gekend. De liberalen hadden in de kamers de meerderheid behaald na een verkiezing. Ze verboden het godsdienstig onderwijs in de gemeentescholen. Ook het kruisbeeld moest uit de klassen verwijderd worden. De bisschoppen sloegen de onderwijzers, die in de gemeentescholen op post bleven, in de kerkelijke ban. Dit betekende dat ze geen sacramenten meer mochten ontvangen. Meester Coenen bleef les geven, maar had maar 10 leerlingen meer. De pastoor richtte een katholieke school op in kasteel van Cannaert te Hooiendonk met enkele boerenjongens als onderwijzers die ooit nog zondagsschol hadden geveolgd in Mechelen. In 1894 werden de liberalen zwaar verslagen bij de verkiezingen en de katholieken kwamen terug aan het bewind. De schooloorlog was voorbij en Meester Coenen mocht terug les geven in de gemeentelijke jongensschool.

Een ander zeer opmerkelijk feit is dat Heffen vanaf 1850 tot en met de fusie met Mechelen in 1977  een zeer hevige dorpspolitiek heeft gekend. Twee groepen stonden er net niet met getrokken messen tegenover elkaar. Enerzijds waren er de "Koperen" ( St Cecilia) gesticht in 1861 en de "Blekken" (Vreugdegalm) gesticht in 1879. Beide groeperingen konden elkaar niet rieken of zien en ieder trok naar herbergen van zijn groepering.

Alles was in Heffen dan ook in het dubbel : 2 fanfares ( de koperen en de blekken), 2 smeden, 2 schrijnwerkers, 2 schoenmakers, 2 duivenbonden, 2 barbiers, 2 metsers, 2 kleermakers,... Verzuiling ten top in het lokale Heffen zeg maar !!!

Door de fusie met Mechelen is deze dorpspolitiek volledig verdwenen. Het enige goede wat volgens sommigen uit de fusie is voortgekomen.