HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

Kerkdienst

Sint-Amandus Parochie Heffen

 

Voor vastleggen huwelijk, doop, begrafenis: contacteer José Kerremans

Tel: 015 27 77 60

 

Voor andere informatie ivm kerkfabriek kan je terecht bij Werner de Nijn.

Tel: 015 27 72 98