HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

natuurdomein het broek

Vanaf de laatste ijstijd tot de vroege middeleeuwen bestond een groot deel van Heindonk en Heffen uit moerasgebied. Dit kwam doordat de Rupel en de Zenne de omliggende lager geleden velden regelmatig overspoelden. Het natuurgebied “het Broek” is hiervan nog een overblijfsel.

Door jarenlange afzetting van plantresten werd er in de ondergrond turf gevormd. Deze turf werd  in de 18e en begin 19e eeuw opgegraven en gedroogd op de nabijgelegen weilanden. Deze turf werd uiteindelijk verkocht als brandstof. De visputten in het natuurgebied het “Broek” zijn nog restanten  of overblijfsels van dit turfsteken. Deze turfputten zijn nu gevuld met water en worden deels gebruikt als visvijvers.

Het 33 hectare groot natuurgebied bestaat deels uit bos vol met populieren, wilgen en zwarte elzen, deels uit weilanden en vijvers, en vormt een trekpleister voor diverse watervogels, kikkers en libellen. Recentelijk werden er opnieuw bevers en otters gespot.

In het boswachtershuis “Scheyvaerts” wordt Het Broek op een eenvoudige en overzichtelijke manier voorgesteld. Je leert er alles over de geschiedenis en het ontstaan van het huidige Broekgebied. Er wordt dieper ingegaan op  op het leven in het Broekgebied – zowel op het land als in het water. De principes van het natuurbeheer van het Agentschap voor Natuur en Bos komen eveneens aan bod. 
Je vindt er bovendien beenderen en fossielen van reeds lang uitgestorven bewoners zoals mammoeten.

Meer info op: www.natuurenbos.be/blaasveldbroek