HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

Dorpsplein

De tekening hieronder  is een reproductie van de Zennekaart van Bolin (1560) die gemaakt werd ter gelegenheid vvan het graven van de Willebroekse Vaart.Dat Heffen een hoge welvaart kende blijkt bijvoorbeeld uit de indrukwekkende Hallenkerk( de enige in Brabant). Het was een gigantische vierkante toren met een plak dak waarop een groot vuur onstoken kon worden. Dit vuur diende als baken voor de scheepvaart op de Zenne, Dijle en Rupel. Deze constructie ging terug tot de hooggotische periode en werd gebouwd met witte stenen uit brabant. Van deze toren bleef spijtig genoeg enkel het onderstel bewaard. ook het uitzicht werd op een barbaarse wijze verknoeid. De gotische zijbeuken zijn nog merkbaar en de huidige middenbeuk is een waardig restant van deze voorname kerk. Andere bekende hallenkerken vinden we terug in Damme en Lissewege.

Recht tegenover de kerk tussen de Zenne en het huidige gemeentehuis bevond zich een oude burcht. Op de andere oever, langs de kant van Mechelen, stond dan de Vestingstoren met de beruchte ketting. Deze toren werd in maart 1818 afbroken.

En in 2005 kreeg ons dorp zijn laatste wijziging: het dorp werd om getoverd tot wat het nu is.