HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

Historiek

Inleiding


Omdat de gemiddelde Vlaming verbaasd en onwetend de schouders ophaalt wanneer we hem vragen Heffen te situeren op een landkaart, waren we al vlug geneigd deze onkunde toe te schrijven aan het onbeduidende karakter van ons lieflijk dorpje, eerder dan aan de domheid van deze gemiddelde Vlaming. Maar wat blijkt : niets is minder waar. Wanneer we op zoek gaan naar onze eigenste roots komen we zaken tegen die allesbehalve onbeduidend zijn in het licht van verdere ontwikkelingen in Antwerpen, Brussel en Leuven.

Wist u trouwens dat er in Heffen belangrijke opgravingen gedaan werden die teruggaan tot in de Prehistorie? Dat er ooit een vestingstoren en een halletoren heeft gestaan aan de Zenne ? En dat er tussen deze torens een tol-ketting heeft gehangen die bovendien een niet onbeduidende rol heeft gespeeld in een meer dan 300 jaar durend conflict ? Wist u ook dat zelfs Jan zonder Vrees de hertog van Bourgondië, Keizer Karel V en Keizer Jozef II verveeld zaten met deze ketting ?

En dat deze ketting mee aan de oorzaak lag van het uitgraven van de Willebroekse vaart en uiteindelijk ook de Leuvense vaart ?

Bovenstaande onthullingen hebben betrekking op het 'oude verleden' van Heffen. Maar laten we toch ook even oog voor het meer recente verleden. Een verleden dat nog steeds levendig aanwezig is in de herinnering van onze oudste inwoners. Om dit verleden niet samen met hen te laten verdwijnen, zijn we met hen gaan praten over 'vroeger'. Een periode waarin de dieren nog spraken en de mensen nog leefden van landbouw. Een tijd waarin men zich na een bezoek van de kerk of het kapelleke nog kon gaan bezatten in één van de 50 herbergen. Maar ook een tijd waarin men nog schrik had voor 'Kleudde', een politieke strijd het dorp in twee clans verdeelde en waarin kinderen nog naar school gingen zonder auto.