HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

Betaalwijze

Wat is DIFTAR?

DIFTAR staat voor 'gedifferentieerd tarief' en is het principe waarmee de Vlaamse overheid een deel van de kosten voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen wil doorrekenen aan degene die de afvalstoffen veroorzaakt.

Eenvoudig gesteld zal u voor een aantal fracties dienen te betalen per volume eenheid. Hoe meer u van deze fracties aanvoert, hoe meer u moet betalen.

 
Waarom DIFTAR?

IVAREM wil via DIFTAR het principe "de vervuiler betaalt" invoeren op haar containerparken. Op die manier wil IVAREM haar bezoekers meer bewust maken van hun rol in het ontstaan van afvalstoffen.

 
Hoe DIFTAR invoeren?

IVAREM voert DIFTAR op het containerpark in twee fasen in:

Fase 1

 

Tijdens fase 1 zal enkel voor de fracties vlak glas, grofvuil, treinbielzen en asbesthoudend bouwafval (eterniet) moeten betaald worden, net zoals dat het geval was voor de aanpassingswerken. Ook de tarieven blijven behouden.

Fase 2:

nadat alle parken van IVAREM aangepast zijn, wordt DIFTAR ingevoerd.
IVAREM rekent dan een vergoeding aan voor alle fracties die zich bevinden binnen de betalende zone (uitgezonderd voor fijn groenafval)

 

Verkrijgbaar in het containerpark
 Het is verboden gedeponeerde afvalstoffen mee te nemen.

Volgende producten zijn wel beschikbaar op het containerpark :
               opmerking : de zakken van max. 60 l. dienen door de bezoeker zelf meegebracht en gevuld te wordenMeer informatie vind je op www.ivarem.be