HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

Kapel 'ten Doorn'

De kapel Ten Doorn dateert uit 1643 en werd gebouwd door de heer Christiaan van Laethem, heer van Legies en de toenmalige burgemeester van Mechelen.

Volgens de legende hing er rond 1500 een houten Mariabeeldje aan een meidoornboom waaraan speciale krachten werden toegeschreven. Dit beeld werd nadien vervangen door een stenen kapel die werd gebouwd in 1614.

Deze kapel werd opnieuw afgebroken en vervangen door de huidige. Omstreeks 1905 werd de stenen ommuring omheen de kapel gebouwd ter bescherming tegen overstromingen.

Na enkele kleine herstellingen in de 20e eeuw werd de kapel in 2009-2010 grondig gerestaureerd. De muren, de omwalling, het altaar en de houten scheidingswand uit 1845 werden opnieuw gerestaureerd. Tijdens deze restauratiewerken werden zwartschilderingen aangetroffen die normaal gezien enkel voorkomen in grote stadskerken. Hiermee wordt het belang van de kapel nogmaals aangetoond. Tijdens de meimaand kan je elke maandagavond de mis bijwonen aan de kapel en meteen het Mariabeeldje van dichtbij aanschouwen.