HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

Restauratie kapel

Eventjes een klein stukje geschiedenis over de kapel van O.L.V ten Doorn...

Het verhaal doet de ronde dat in de 16e eeuw tussen de doornstruiken een Mariabeeldje werd gevonden. Het Mariabeeldje werd opgehangen aan een meidoornboom ter verering. Omstreeks 1614 werd een eerste kapel gebouwd op deze plaats en in 1643 werd de oude kapel afgebroken en vervangen door het huidige gebouw. Dit is een van de weinige monumenten in Heffen en het is onze taak deze te bewaren voor het nageslacht.

In 2004 is het ruim 350 jaar oude gebouw dringend aan herstelling toe en zorgt monumentenzorg voor de vernieuwing van het dak. Hiermee wordt meteen een einde gesteld aan de waterinsijpeling en wordt een van de belangrijkste oorzaken van het verval aangepakt.

In 2007 wordt onder impuls van de dorpsraad de restauratie van de kapel opgenomen in de matrix voor 2008. De dienst monumentenzorg had namelijk in 2007 het historisch stadspatrimonium geïnspecteerd en een prioriteitenlijst opgesteld. De waarde van de kapel enerzijds en de verwaarloosde staat anderszijds maakten dat er dringend werk moest gemaakt worden van een grondige totaalrestauratie.

De restauratie zelf leverde alvast enkele interessante vondsten op : na verwijdering van de asbesthoudende platen aan de de binnenwanden en ettelijke lagen verf kwam er een zwarte muurschildering uit 1643 tevoorschijn. Dit type schildering mag gerust uniek worden genoemd : tot op heden werd deze alleen in grotere stadskerken aangetroffen.

Daarnaast werden nog andere muurschilderingen en decoraties ontdekt, waaronder een 17de of 18de eeuwse marmerimitatie met zuilen, natuursteenimitaties en een gewelf met sterretjes in baldgoud uit het begin van de 20ste eeuw.

De restauratie van de buitenmuren, omwalling en de ramen was in april reeds beeindigd. Qua timing was dit ideaal. Tijdens de meimaand is er daardoor de wekelijkse mis op maandagavond kunnen doorgaan. Deze mis wordt opgedragen aan het kapelleke ter ere van O.L.V ten Doorn. Vanaf 1817 ging er tijdens de meimaand zelfs een processie uit waaraan het volledige dorp deelnam. Jammer genoeg is dit gebruik ondertussen in onmin geraakt... Vermoedelijk zal de volgende restauratie begin 2011 voltooid zijn.

Hieronder nog enkele belangrijke data omtrent het Kapelleke :
<1600 houten Mariabeeldje hangt aan een meidoornboom
1614 vermelding van het eerste kapelleke in de annalen
1643 bouw van de huidige kapel door Christiaan van Lathem
1681 invoering van de wekelijkse mis in de kapel
1797 verbod op de wekelijkse mis door de Franse overheersing
1817 herstelling kapel na vertrek Fransen
1905 herstelling kapel
1910 aanleg omwalling door Gustaaf Verschueren
2004-2005 uitvoering dakwerken
2009 verwijderen asbestplaten en start restauratie
2010 afwerking buitenkant kapel
2010-2011 afwerking interieur + restauratie houten scheidingswand