HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

Herdenking oudstrijders

Reeds meer dan 60 jaar wordt er jaarlijks een herdenking gehouden aan het standbeeld van de oud-strijders te Heffen. In het verleden stondern de oud-strijders met hun vaandels aan de gedenksteen, de fanfare speelde, werden er kransen neergelegd en droeg de pastoor een speciale mis op ter ere van de ous-strijders.

De laatste jaren is er echter weinig belangstelling voor deze herdenking. Immers, het aantal nog in leven zijnde oud-strijders mindert gestaag. Momenteel zijn er nog drie te Heffen. Het is dan ook de bedoeling om op deze feestdag -11 November- deze mensen te blijven gedenken, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst, als er geen oud-strijders meer zullen zijn. Daarom heeft de dorpsraad op de laatste editie van deze 11-november-viering geprobeerd de traditie nieuw leven in te blazen : er werden bloemen neergelegd, de Last Post werd geblazen en de opkomst was groter dan voorgaande jaren.

Bedoeling is dat deze herdenking dit jaar nog meer in de kijker wordt gezet. Hiervoor lanceren we een kleine oproep naar de bevolking van Heffen toe :
De dorpsraad is op zoek naar de namen van de gesneuvelden/overledeneb van WOI en WOII die in Heffen gewoond hebben. Namen mag je steeds doorgeven aan Dorpsverantwoordelijke Pascale Bellens of mailen naar administratie@jemasoft.be  Alvast bedankt hiervoor !