HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

Gemeenschapshuis

Eindelijk is het zover: na jaren lobbyen is er eindelijk toestemming voor de bouw van een nieuw gemeenschapshuis in Heffen. Hiervij willen we even kort schetsen hoe dit uiteindelijk tot stand is gekomen.

In 2001 werd de vereniging "Heffen in Beweging" opgericht. Deze vereniging had en heeft nog steeds tot doel verschillende projecten te verwezenlijken in Heffen. Op het verlanglijstje stonden onder meer de aankoop van nieuwe terreinen voor de chiro, heraanleg dorpsplein, nieuwe feestzaal, sportterreinen voor de Heffense jeugd, openstellen dorpshuis voor de Heffenaars,... . Na het succesvol afronden van een aantal projecten was de tijd rijp voor een nieuwe feestzaal annex gemeenschapshuis in Heffen.

Na de doortocht van Fata Morgana in 2004 werden er nieuwe verenigingen opgericht en begon in Heffen het leven opnieuw te bruisen. Spijtig genoeg diende men voor elk evenement met meer dan 150 aanwezigen- zoals een eetdag, fuif of grotere bijeenkomst- steeds uit te wijken naar een naburige gemeente of dorp die wel over de nodige accomodatie beschikte. De leden van "Heffen in beweging" vonden dat dit niet langer kon en gingen rond de tafel zitten met het Mechels stadsbestuur en kerkfabriek. In eerste instantie was er echter weinig begrip voor het project wegens te duur.

Na het stilvallen van het project - mede door het vertrek van pastoor Dirk De Gendt, een van de drijvende krachten achter dit project- plaatste de Heffense Dorpsraad in 2007 het dossier opnieuw op de agenda. Tijdens de bewonersvergadering van datzelfde jaar werd het probleem wederom aangekaart en stelde Burgemeester Bart Somers voor het project mee op te nemen in het schepencollege van najaar 2008. Opnieuw werd het dossier op de lange baan geschoven bij gebrek aan de nodige financiën, maar Burgemeester Somers beloofde plechtig dat de zaal er zou komen in... 2012.

Na een presentatie op ABV van 2009, mocht een Heffense delegatie op uitnodiging van het stadsbestuur zelf het dossier nogmaals op het Mechelse stadhuis komen verdedigen. De aanwezige schepenen waren dusdanig onder de indruk van alle activiteiten die er de laatste jaren door de Heffense verenigingen werden georganiseerd dat het verlossende antwoord niet lang op zich liet wachten. Eind november keurde de gemeenteraad het dossier eindelijk goed en kende meteen een bedrag van 500.000 euro toe voor de bouw van de nieuwe (feest)zaal.
Deze komt op de plaats van de oude parochiezaal die overigens zal worden afgebroken. Als alles volgens plan verloopt is de bouwvergunninh tegen de zomer goedgekeurd en kan de bouw starten in het najaar van 2010.